Hanneke Thijssens van Extinction Rebellion naar Energiecafé


 DOKKUM - Op woensdagavond 12 februari aanstaande komt Hanneke Thijssens (56) uit Leeuwarden in het energiecafé in Dokkum vertellen over Extinction Rebellion. Extinction Rebellion is een internationale, sociale beweging die geweldloos verzet gebruikt in protest tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. De avond is gratis toegankelijk en is vanaf 19.30 uur in de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum.Geschrokken
Thijssens is nog niet zo lang actief met klimaatverandering bezig. "Ik sloot me er altijd wat voor af, tot ik in oktober vorig jaar bij een lezing was. Toen ben ik me rot geschrokken en wilde ik direct wat doen ", vertelt ze. Ze sloot zich aan bij Extinction Rebellion Fryslân en voert namens de groep actie. In haar presentatie gaat ze onder andere in op de wetenschap over het klimaat en wat er op korte termijn aan het probleem te doen is. "We zijn gewone mensen die zich zorgen maken", aldus Thijssens.

Energiecafé

Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. ElkenienGrien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. De energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is een prachtige ruimte gevonden waar iedereen terecht kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af

Het jaarverslag 2019 in 1 oogopslag

Wegens groot succes : tweede info-avond over de warmtepomp

Vanwege het grote succes van de eerste informatiebijeenkomst over de warmtepomp in Dokkum, is op 27 november een tweede avond gehouden. De presentatie nog eens rustig nalezen? Klik hier. Ook de rol van waterstof kwam ter sprake.  Zie hieronder.!

Bewoners Stationsbuurt bezoeken Energiecafé

Woensdagavond 13 november waren buurtbewoners uit de Stationsbuurt in Dokkum uitgenodigd voor een bezoek aan het energiecafé in Dokkum. De bewoners kregen eerder bezoek van leerlingen van ROC Friese Poort in het kader van het duurzaamheidsproject dat samen met Elkenien Grien werd  gehouden in de wijk de Stationsbuurt in Dokkum. De afgelopen weken gingen de leerlingen in de rol van energieambassadeur huis aan huis door de wijk om bewoners te bevragen over hun energieverbruik en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarmee trainden ze het klantcontact en kregen inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en gebouwen.
Bij het bezoek van de studenten bleek dat er in de buurt veel belangstelling is voor het verduurzamen van woningen. Tijdens de afsluitende avond was er dan ook een mooie opkomst van geïnteresseerden uit de wijk die met het energieverbruik van hun woning aan de slag wilden gaan. Een goed teken. De Stationsbuurt is in Dokkum een van wijken met de hoogste CO2-uitstoot en was daarom erg geschikt om energiebesparing bij de bewoners onder de aandacht te brengen. Hans Knijff, woonachtig in de Kooilanden in Dokkum, vertelde de bewoners uit eigen ervaring hoe hij het energieverbruik van zijn woning drastisch naar beneden kon brengen door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en andere maatregelen. Hoewel een warmtepomp lang niet voor alle huizen in de buurt geschikt is, werd er door bewoners wel serieus over nagedacht. Het beste nieuws na afloop van de avond was dat bijna alle bewoners aangaven in ieder geval iets te gaan doen met verduurzaming van hun woonhuis. In één geval was het bezoek aan het energiecafé net dat laatste zetje dat nodig was om aan de slag te gaan met het isoleren van een hele woning.

Stationsbuurt Dokkum

Resultaten huisbezoeken Stationsbuurt overhandigd

DOKKUM - Dinsdagmorgen werden op ROC Friese Poort de resultaten overhandigd van het duurzaamheidsproject in de wijk de Stationsbuurt in Dokkum. Lieke Zuidema van de stichting Elkenien Grien nam de resultaten van de studenten van de afdeling retail in ontvangst. Zij gingen de afgelopen weken in de rol van energieambassadeur huis aan huis door de wijk om bewoners te bevragen over hun energieverbruik en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarmee trainden ze het klantcontact en kregen inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en gebouwen.  ........
Het windmolenproject Ternaard

de informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 18 juni 2019 kwam de heer Freek van der Lugt van de stichting Dorpsmolens Ternaard in Dokkum in het energiecafé vertellen over de plannen van deze stichting. Enkele tientallen belangstellenden kwamen naar het Prins-gebouw aan de Rondweg om zijn verhaal te beluisteren. Het was de eerste presentatie in het energiecafé. Voor het persbericht, zie de download hieronder.
Warmtekaart provincie Fryslân.
CE Delft heeft op verzoek van de provincie Fryslan een warmtekaart gemaakt. Dit zeer lezenswaardige rapport geeft, met de huidige kennis van nu, de mogelijkheden voor de energietransitie in Fryslan aan op individueel, wijk en dorp/stads niveau aan

Energiecafé in Dokkum geopend

Vrijdagmiddag 12 april om 14.30 uur was het dan zover. Elkenien Grien opende haar Energiecafé in de Prins-Fabriek aan de Rondweg-West 35 te Dokkum. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien en ieder kan er terecht met vragen over b.v. energiebesparing, zonnepanelen, warmtepompen of het gasloze huis. Het Energiecafé zal elke woensdag- en zaterdagmiddag open zijn van 12 tot 4 uur. De opening werd verricht door Bouwe de Boer en er waren 3 workshops. Roeland Westra van ROC Friese Poort over hun duurzaamheidscentrum waar alles is te zien over de energietransitie in huizen. Rik Bathoorn van autobedrijf Bourguignon over elektrisch rijden. Janine Bos van Ekwadraat over het thema "van bewustzijn naar gedragsverandering".    Klik voor een uitgebreid verslag van de opening met alle foto's op RTV/NOF of op NDC. Of kijk even op In-Dokkum.

Kernenergie onbetaalbaar

Regelmatig klinken tegenwoordig stemmen die de op lossing voor de energietransitie zien in kernenergie of in het verlengde daarvan thoriumcentrales. Voor hen hiernaast een interessant artikel. Hieruit blijkt dat kernenergie niet te betalen is. Er is geen marktpartij in geïnteresseerd vanwege de niet te overziene risico's. En overheden die het toch doen eindigen met een centrale die de stroom levert tegen een prijs die 3 x zo duur is als normaal in de markt. De enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) voert haar eigenaren richting faillissement.               En verder: Een kerncentrale levert stroom, geen gas.               Die overschakeling van gasketel naar warmtepomp zal er dus hoe dan ook moeten komen. Alleen met kernenergie 3 keer zo duur.                   (Klik hier voor het hele artikel)


Energieambassadeurs gaan aan het werk!

Raard heeft de primeur. Het eerste dorp waar ElkenienGrien daadwerkelijk aan de slag gaat met haar energieambassadeurs is Raard. Klik hier voor het verslag van rtv-nof.


Foto: Henk Aartsma

Betrouwbare partner is sleutel om woningeigenaren te bewegen tot energiebesparing.

Alles draait om vertrouwen.                                                      Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek wat Wageningen Universiteit samen met Klimaatbureau Hier heeft verricht. Zij onderzochten waarom de energiebesparing in de bestaande bouw achterblijft bij de doelstellingen. Ondanks veel initiatieven valt het resultaat tegen. Woningeigenaren zijn op zoek naar een betrouwbare partner. Je bent vaak eerder geneigd om advies aan te nemen van mensen die dichtbij je staan dan dat je onpersoonlijke adviezen aanneemt van mensen die jij niet kent en die jou niet kennen. Het rapport pleit dan ook voor samenwerking tussen gemeenten en lokale burgerinitiatieven en organisaties als Buurkracht.                   Lees hier het onderzoeksrapport.

Investeren in isolatie levert dus dubbel rendement op.                                              Niet alleen gaat de energierekening omlaag maar ook gaat de waarde van het huis omhoog. Het verschil beloopt al snel rond de 12.000 euro. Ook zijn er banken die lagere hypotheektarieven rekenen voor huizen met een hoog energielabel.

Klimaatmarkt in Dokkum nog behoorlijk fris

Zondag 29 november 2015 werden over de hele wereld klimaatmanifestaties gehouden om de internationale topconferentie, die in Parijs van start ging, op te roepen snel met concrete maatregelen te komen tegen de opwarming van de aarde. In Dokkum werd die dag een klimaatmarkt gehouden en wel op de Zijl 's middags vanaf 2 uur. Er waren stands van ASN installaties, Gebr. De Vries bv. en ECODon en Johan Kiewiet uit Ameland sprak over de lokale energiecoöperatie daar. Het was overigens die dag behoorlijk fris. Zelfs de warme woorden van wethouder van der Ploeg konden dat maar nauwelijks compenseren.

Electrisch zelfrijdend busje in regio Rotterdam. Rijdt daar al jaren rond. Kijk naar filmpje hiernaast.

Thema-avond: NAAR EEN ENERGIENEUTRALE GEMEENTE IN 2030

Deze bijeenkomst werd gehouden in het kerkje in Hiaure (www.kerkhiaure.nl) Er werd gesproken door wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel en door de heer Bouwe de Boer, energiecoördinator gemeente Leeuwarden. Tijdens de pauze konden verschillende stands worden bezocht over zonne-energie, woningisolatie en energiecoöperaties.

Molen hield Hantumer Leeg droog zonder CO2 uitstoot. Jarenlang wist de molenaar van de Hantumer Molen het Hantumer Leeg droog te houden op niet meer dan de wind. Het later bijgeplaatste electrische gemaaltje hoefde nooit aan te slaan door de inzet van Oane Visser. Kijk hiernaast naar de documentaire hierover. (Jammergenoeg wordt sinds voorjaar 2017 de molen niet meer zo gebruikt)