Opgeven voor warmtefoto's van uw huis kan weer.
Bent u nieuwsgierig waar de warmtelekken in uw huis zitten? Wij komen bij u langs om gratis warmtefoto's te maken. Dit geldt alleen voor inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Half februari start een nieuwe ronde. 

U kunt zich hiervoor opgeven door middel van dit contactformulier

Energierekening te hoog?

Lees: Help! , onze tips om snel, eenvoudig en goedkoop te besparen op uw energierekening.

Elke woensdag- en zaterdagmiddag kunt u van half twee tot half vijf ook bij ons terecht in het Energiecafé in de Prinsfabriek te Dokkum met al uw vragen op energiegebied.

Ook telefonisch zijn wij dan bereikbaar op nummer 06 10 45 60 49.       En uiteraard kunt ons ook mailen (info@elkeniengrien.nl).

Wilt u direct informatie hebben over de complete verduurzaming van uw huis?  Misschien vindt u wat u zoekt in ons 7 Stappenplan. Klik hieronder om het te lezen. Let op! Alle rekenvoorbeelden hierin zijn gebaseerd op prijspeil 2019. Gezien de wisselende prijzen en contracten kunnen wij momenteel geen algemeen financiëel rekenvoorbeeld geven.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

De organisatie die alles weet over subsidies voor verduurzaming van uw huis is: MilieuCentraal. 

Klik hier voor alle informatie.

En natuurlijk kunt u met uw vragen hierover ook terecht in ons Energiecafé.


Gemeente Noardeast-Fryslân wil dit jaar 1600 woningen isoleren.

Een prijzenswaardig maar ambitieus streven waaraan Elkenien Grien natuurlijk graag een steentje bijdraagt. Klik hieronder om onze bijdrage te lezen.   

Onze nieuwsbrief is weer uit.

Ontvangt u onze nieuwsbrieven nog niet? Meldt u hier aan en het komt in de bus. Klik hieronder of hiernaast om de nieuwsbrieven te lezen.