Info-bijeenkomsten warmtepomp

Woensdag 24 april hield Elkenien Grien informatie-bijeenkomsten over:
De Warmtepomp: Waarom wel, waarom niet?        Vragen kwamen aan de orde als:
Waarom zou ik er een nemen of waarom juist niet?
Welke soorten zijn er, hoe werken ze, wat zijn de voor- en nadelen, wat de kosten? Van de  gelegenheid tot het stellen van vragen en tot discussie werd ruim gebruik gemaakt door de circa 50 belangstellenden. Er waren 2 bijeenkomsten: één 's ochtends om 10.30 u en één 's avonds om 20.00 u.


Warmtefoto acties blijvertje.

Elk jaar houdt Elkenien Grien tweemaal een actie met de warmtecamera voor alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Bijna 1200 inwoners van deze gemeenten lieten nu al infraroodfoto's van de buitenzijde van hun huis maken om warmtelekken op te sporen. Nieuwsgierig naar wat je nu precies wel en niet ziet op zo'n foto? Kijk naar de video hiernaast voor een duidelijke uitleg

Duizendste abonnee op onze nieuwsbrief genoteerd.

De isolatiemarkt van 27 januari 2024 was natuurlijk dè gelegenheid even aandacht te besteden aan de 1000ste abonnee op onze nieuwsbrief. Hiernaast ziet u onze voorzitter Lieke Zuidema haar een welkomstgeschenkje overhandigen.

Ook dit jaar weer isolatiemarkt gehouden

Net als vorig jaar organiseerde Elkenien Grien ook in 2024 weer een isolatiemarkt. En wel op zaterdag 27 januari. Uiteraard in de Prinsfabriek in Dokkum. Bedrijven op het gebied van isolatie en energiebesparing presenteerden daar weer hun producten en diensten. Bezoekers uit de hele regio konden zo weer hun informatie uit de eerste hand opdoen.

"Verwarmen zonder aardgas, hoe doe je dat?" oftewel "Wat komt er na de CV-Ketel? Onder deze titel organiseerde Elkenien Grien dinsdag 7 november een informatieavond rond dit thema waarop met name de warmtepomp centraal stond. Wat is het, hoe werkt het, wat zijn de voor- en nadelen, is mijn huis geschikt, wat kost het enzovoort. Met een opkomst van bijna 50 personen was dit weer een uiterst geslaagde avond.Zaterdag 16 september 2023 was er Open dag bij de Prins-fabriek, onze huisbaas. Rondkijken in de oude fabrieksgebouwen en vooral ook bij alle nieuwe bedrijven en organisaties die daar nu in zitten. En uiteraard was dus ook iedereen de hele dag welkom in ons Energiecafé, waar druk gebruik van werd gemaakt.


Onder de titel: Van het gas af, is dat nu zo moeilijk? heeft Elkenien Grien voorjaar 2023 weer een aantal presentaties gegeven voor vergaderingen van Dorpsbelangen en Wijken. De dorpen Hantum, Kollumerzwaag, Kollumerpomp, Lioessens en Engwierum werden bezocht en de wijken Dokkum binnen de Bolwurken en Woudhorne. Met gemiddelde bezoekersaantallen van 40 tot 50 personen waren het nuttige en geanimeerde avonden.

Ook dit jaar weer isolatiemarkt

Net als vorig jaar organiseerde Elkenien Grien ook in 2023 weer een isolatiemarkt. En wel op zaterdag 18 maart en uiteraard in  de Prinsfabriek in Dokkum. Bedrijven op het gebied van isolatie en energiebesparing presenteerden daar hun producten en diensten. Meer dan 100 bezoekers grepen de gelegenheid aan hun rechtstreeks vragen te stellen of ze hun plannen te tonen.

Informatieavonden Kooilanden en Fonteinslanden

Dinsdagavond 11 oktober en 13 december 2022 organiseerde Elkenien Grien informatieavonden speciaal voor de bewoners van die wijken. 

Onderwerp was: Wonen zonder fossiel gas, is dat moeilijk? 
De avonden werden bezocht door totaal zo'n 30 huishoudens en verliepen geanimeerd.

Informatieavond in Ee                                                     De werkgroep Ie-nergie uit Ee organiseerde vrijdagavond 7 oktober 2022 een informatieavond in samenwerking met Elkenien Grien in dorpshuis de Jister.                                                                        Spreker Bert Barten behandelde onder andere:              -Wat zijn eenvoudige bespaarmogelijkheden?                 -Is uw huis geschikt voor zonnepanelen?                        -Van het gas af? Maar hoe dan?                                        -Welke subsidiemogelijkheden zijn er?                        Met ruim 50 belangstellenden konden we van een prima opkomst spreken.


Van het gas af met Elkenien Grien.

Dinsdagavond 12 april en 14 juni 2022 waren er in het Energiecafé in de Prinsfabriek weer informatieavonden over hoe u met uw huis van het gas af kunt. Voor totaal meer dan 70 belangstellenden behandelde technisch medewerker Bert Barten zaken als: Wat zijn de alternatieven? Wat kost het? Wat zijn de voor- en nadelen? Elkenien Griens 7 Stappen plan was hierbij uiteraard de leidraad.

Isolatiemarkt was weer gezellig en nuttig

Allerlei isolatiebedrijven lieten hun oplossingen zien op onze isolatiemarkt die zaterdag 18 september 2021 werd gehouden.        De markt, die werd bezocht door een geïnteresseerd publiek, mocht zich verheugen in prachtig nazomerweer. Op de foto ziet u de opening door wethouder Fedde Breeuwsma.


Iedereen kan het. In 7 stappen energieneutraal met Elkenien Grien.                                      Woensdagmorgen 13 januari 2021 kreeg wethouder Esther Hanemaaijer het eerste exemplaar uitgereikt van het Zevenstappenplan van Elkenien Grien. Energieambassadeur Joke Groen overhandigde haar het plan op gepaste afstand in het Energiecafé. Met dit plan wordt iedereen geholpen om zijn of haar eigen woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Ook de wethouder ging met het plan aan de slag. 

Huis van het gas af en nul-op-de-meter

Zoals Engelsen zeggen: Practice what you preach of in gewoon Nederlands: Doe wat je zegt. Uit het huis van Elkenien Griens technisch medewerker Bert Barten is in september 2020 de gasmeter definitief verwijderd. Na 2 winters geen gas meer te hebben gebruikt leek dat een verantwoorde stap. Mede daardoor werd het huis ook genomineerd als duurzaamste huis van Friesland. Klik hier voor het verslag van RTVNOF.          

Energieambassadeur  Wiebe Jelle de Haan "bewustwording creëren"

 In zijn vrijstaande woning in Dokkum maken we kennis met energieambassadeur Wiebe de Haan. Voor hem staat in zijn vrijwilligerswerk voor Elkenien Grien één ding voorop: "bewustwording creëren over energiegebruik". Nadat hij in zijn werkzame leven ook in de energiesector aan het werk was, komt hij als vrijwilliger in het energiecafé opnieuw met energie in aanraking. De Haan: "Na een werkzaam leven bij de NUON wil ik mijn tijd graag vullen met zinvolle activiteiten." 

Lees meer 

Webinar gehouden over "In 7 stappen van het gas af"


Elkenien Grien organiseerde dinsdagavond 13 oktober 2020 een webinar over het onderwerp: In 7 stappen van het gas af (en naar nul-op-de-meter). Via het internet kon men hierover uitgebreid geïnformeerd worden en natuurlijk ook vragen stellen en discussiëren. De insteek was vooral praktisch: Wij moeten de komende jaren allemaal van het gas af maar hoe doe je dat? Het webinar werd gegeven door Bert Barten, technisch adviseur van Elkenien Grien. 

Elkenien Grien weer van start in het nieuwe seizoen

De feestelijke aftrap vond plaats vrijdag 11 september 2020 in de buitenlucht voor de Prins-fabriek in Dokkum, waar het Energiecafé gevestigd is. Bekijk het verslag van RTVNOF.

Thema van de openingsspeech van voorzitter Lieke Zuidema: Het moet en het kán: Klimaatneutraal in 2030. (klik voor de onderbouwing hier op Urgenda-rapport)

Met als praktische uitwerking: In 7 stappen van het gas af, wat de belangrijkste speerpunt van E.G. is dit seizoen.


Onze nieuwsbrief (zomer 2020) kwam ook weer uit. Met veel bespaartips. 

Hanneke Thijssens naar Energiecafe

Woensdagavond 12 februari 2020 kwam Hanneke Thijssens (56) uit Leeuwarden in het energiecafé in Dokkum vertellen over Extinction Rebellion. Extinction Rebellion is een internationale, sociale beweging die geweldloos verzet gebruikt in protest tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.
Geschrokken
Thijssens is nog niet zo lang actief met klimaatverandering bezig. "Ik sloot me er altijd wat voor af, tot ik in oktober vorig jaar bij een lezing was. Toen ben ik me rot geschrokken en wilde ik direct wat doen ", vertelt ze. Ze sloot zich aan bij Extinction Rebellion Fryslân en voert namens de groep actie. In haar presentatie gaat ze onder andere in op de wetenschap over het klimaat en wat er op korte termijn aan het probleem te doen is. "We zijn gewone mensen die zich zorgen maken", aldus Thijssens.

Het jaarverslag 2019 in 1 oogopslag

In 2019 publiceerde Elkenien Grien 3 nieuwsbrieven

Wegens groot succes : tweede info-avond over de warmtepomp

Vanwege het grote succes van de eerste informatiebijeenkomst over de warmtepomp in Dokkum, is op 27 november 2019 een tweede avond gehouden. De presentatie nog eens rustig nalezen? Klik hier. Ook de rol van waterstof kwam ter sprake.  Zie hieronder voor het verslag.

Bewoners Stationsbuurt bezoeken Energiecafé

Woensdagavond 13 november 2019 waren buurtbewoners uit de Stationsbuurt in Dokkum uitgenodigd voor een bezoek aan het energiecafé in Dokkum. De bewoners kregen eerder bezoek van leerlingen van ROC Friese Poort in het kader van het duurzaamheidsproject dat samen met Elkenien Grien werd  gehouden in de wijk de Stationsbuurt in Dokkum. De afgelopen weken gingen de leerlingen in de rol van energieambassadeur huis aan huis door de wijk om bewoners te bevragen over hun energieverbruik en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarmee trainden ze het klantcontact en kregen inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en gebouwen.
Bij het bezoek van de studenten bleek dat er in de buurt veel belangstelling is voor het verduurzamen van woningen. Tijdens de afsluitende avond was er dan ook een mooie opkomst van geïnteresseerden uit de wijk die met het energieverbruik van hun woning aan de slag wilden gaan. Een goed teken. De Stationsbuurt is in Dokkum een van wijken met de hoogste CO2-uitstoot en was daarom erg geschikt om energiebesparing bij de bewoners onder de aandacht te brengen. Hans Knijff, woonachtig in de Kooilanden in Dokkum, vertelde de bewoners uit eigen ervaring hoe hij het energieverbruik van zijn woning drastisch naar beneden kon brengen door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en andere maatregelen. Hoewel een warmtepomp lang niet voor alle huizen in de buurt geschikt is, werd er door bewoners wel serieus over nagedacht. Het beste nieuws na afloop van de avond was dat bijna alle bewoners aangaven in ieder geval iets te gaan doen met verduurzaming van hun woonhuis. In één geval was het bezoek aan het energiecafé net dat laatste zetje dat nodig was om aan de slag te gaan met het isoleren van een hele woning.
Resultaten huisbezoeken Stationsbuurt overhandigd

DOKKUM - Dinsdagmorgen werden op ROC Friese Poort de resultaten overhandigd van het duurzaamheidsproject in de wijk de Stationsbuurt in Dokkum. Lieke Zuidema van de stichting Elkenien Grien nam de resultaten van de studenten van de afdeling retail in ontvangst. Zij gingen de afgelopen weken in de rol van energieambassadeur huis aan huis door de wijk om bewoners te bevragen over hun energieverbruik en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarmee trainden ze het klantcontact en kregen inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en gebouwen.  ........
Het windmolenproject Ternaard - de informatiebijeenkomst
Op dinsdagavond 18 juni 2019 kwam de heer Freek van der Lugt van de stichting Dorpsmolens Ternaard in Dokkum in het energiecafé vertellen over de plannen van deze stichting. Enkele tientallen belangstellenden kwamen naar het Prins-gebouw aan de Rondweg om zijn verhaal te beluisteren. Het was de eerste presentatie in het energiecafé. Voor het persbericht, zie de download hieronder.
Warmtekaart provincie Fryslân.
CE Delft heeft op verzoek van de provincie Fryslan een warmtekaart gemaakt. Dit zeer lezenswaardige rapport geeft, met de huidige kennis van nu, de mogelijkheden voor de energietransitie in Fryslan aan op individueel, wijk en dorp/stads niveau aan

Energiecafé in Dokkum geopend

Vrijdagmiddag 12 april 2019 om 14.30 uur was het dan zover. Elkenien Grien opende haar Energiecafé in de Prins-Fabriek aan de Rondweg-West 35 te Dokkum. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien en ieder kan er terecht met vragen over b.v. energiebesparing, zonnepanelen, warmtepompen of het gasloze huis. Het Energiecafé zal elke woensdag- en zaterdagmiddag open zijn. De opening werd verricht door Bouwe de Boer en er waren 3 workshops. Roeland Westra van ROC Friese Poort over hun duurzaamheidscentrum waar alles is te zien over de energietransitie in huizen. Rik Bathoorn van autobedrijf Bourguignon over elektrisch rijden. Janine Bos van Ekwadraat over het thema "van bewustzijn naar gedragsverandering".    Klik voor een uitgebreid verslag van de opening met alle foto's op RTV/NOF of op NDC. Of kijk even op In-Dokkum.

Kernenergie onbetaalbaar

Regelmatig klinken tegenwoordig stemmen die de oplossing voor de energietransitie zien in kernenergie of in het verlengde daarvan thoriumcentrales. Voor hen hiernaast een interessant artikel. Hieruit blijkt dat kernenergie niet te betalen is. Er is geen marktpartij in geïnteresseerd vanwege de niet te overziene risico's. En overheden die het toch doen eindigen met een centrale die de stroom levert tegen een prijs die 3 x zo duur is als normaal in de markt. De enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) voert haar eigenaren richting faillissement. En verder: Een kerncentrale levert stroom, geen gas.         Die overschakeling van gasketel naar warmtepomp zal er dus hoe dan ook moeten komen. Alleen met kernenergie 3 keer zo duur.                 


Energieambassadeurs gaan aan het werk!

Raard heeft de primeur. Het eerste dorp waar ElkenienGrien daadwerkelijk aan de slag gaat met haar energieambassadeurs is Raard. Klik hier voor het verslag van rtv-nof.


Foto: Henk Aartsma

Betrouwbare partner is sleutel om woningeigenaren te bewegen tot energiebesparing.

Alles draait om vertrouwen.                                                      Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek wat Wageningen Universiteit samen met Klimaatbureau Hier heeft verricht. Zij onderzochten waarom de energiebesparing in de bestaande bouw achterblijft bij de doelstellingen. Ondanks veel initiatieven valt het resultaat tegen. Woningeigenaren zijn op zoek naar een betrouwbare partner. Je bent vaak eerder geneigd om advies aan te nemen van mensen die dichtbij je staan dan dat je onpersoonlijke adviezen aanneemt van mensen die jij niet kent en die jou niet kennen. Het rapport pleit dan ook voor samenwerking tussen gemeenten en lokale burgerinitiatieven en organisaties als Buurkracht.                   Lees hier het onderzoeksrapport.

Investeren in isolatie levert dus dubbel rendement op.                                                              Niet alleen gaat de energierekening omlaag maar ook gaat de waarde van het huis omhoog. Het verschil beloopt al snel rond de 12.000 euro. Ook zijn er banken die lagere hypotheektarieven rekenen voor huizen met een hoog energielabel.

Klimaatmarkt in Dokkum nog behoorlijk fris

Zondag 29 november 2015 werden over de hele wereld klimaatmanifestaties gehouden om de internationale topconferentie, die in Parijs van start ging, op te roepen snel met concrete maatregelen te komen tegen de opwarming van de aarde. In Dokkum werd die dag een klimaatmarkt gehouden en wel op de Zijl 's middags vanaf 2 uur. Er waren stands van ASN installaties, Gebr. De Vries bv. en ECODon en Johan Kiewiet uit Ameland sprak over de lokale energiecoöperatie daar. Het was overigens die dag behoorlijk fris. Zelfs de warme woorden van wethouder van der Ploeg konden dat maar nauwelijks compenseren.

Thema-avond: NAAR EEN ENERGIENEUTRALE GEMEENTE IN 2030

Deze bijeenkomst werd gehouden in het kerkje in Hiaure (www.kerkhiaure.nl) Er werd gesproken door wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel en door de heer Bouwe de Boer, energiecoördinator gemeente Leeuwarden. Tijdens de pauze konden verschillende stands worden bezocht over zonne-energie, woningisolatie en energiecoöperaties.

Molen hield Hantumer Leeg droog zonder CO2 uitstoot. Jarenlang wist de molenaar van de Hantumer Molen het Hantumer Leeg droog te houden op niet meer dan de wind. Het later bijgeplaatste electrische gemaaltje hoefde nooit aan te slaan door de inzet van Oane Visser (overleden in 2022). Kijk hiernaast naar de documentaire hierover. (Jammergenoeg wordt sinds voorjaar 2017 de molen niet meer zo gebruikt)