ElkenienGrien onafhankelijk?                                                                                         Onze stichting is onafhankelijk. Voor haar werk steunt zij voor het overgrote deel op vrijwilligers. Onze inkomsten bestaan vooral uit een subsidie van de Provinsje Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), een startsubsidie van de toenmalige gemeente Dongeradeel.                                                         De Prins-Fabriek in Dokkum geeft ons korting op de huur. Verder krijgen wij een bijdrage in de kosten van het Energiecafé van de bedrijven die daar hun oplossingen laten zien.

Elkenien Grien - Rondweg West 35  - 9101BG Dokkum               tel: 06 10 45 60 49            e-mail: info@elkeniengrien.nl        Meer weten? Hieronder vindt u onze missie en visie.

Ontstaan van ElkenienGrien

In september 2014 werden in steden over de hele wereld klimaatmarsen gehouden. Ook in Dongeradeel namen een aantal burgers die bezorgd zijn over de klimaatverandering het initiatief en organiseerden op 20 september een klimaatmars in Dokkum. Na afloop werd aan burgemeester Marga Waanders een petitie aangeboden waarvan de strekking was: Dongeradeel CO2-neutraal in 2020. In een gemeenteraadsvergadering in december 2014 is dit door één der initiatiefnemers nog eens uitgebreid toegelicht. Mede als gevolg daarvan is daarop de Denktank Dongeradeel2030 opgericht. Deze Denktank had als doel ideeën te genereren, te verzamelen en te verspreiden over hoe Dongeradeel uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal zou kunnen zijn. De Denktank is in januari 2018 opgeheven maar enkele personen hieruit hebben de stichting ElkenienGrien opgericht. Doel: Dongeradeel CO2-neutraal in 2030.

Planning

Om Dongeradeel in 2030 CO2-neutraal te krijgen heeft ElkenienGrien al een behoorlijk exacte planning gemaakt

Links                                                                                                                                                              Hieronder hebben wij een aantal links geplaatst naar websites die u misschien ook interessant vindt (dit betekent niet dat wij het met de inhoud altijd eens zijn).

www.milieucentraal.nl

 www.ecodon.nl

www.thuisbaas.nl

www.uskooperaasje.nl

www.urgenda.nl

www.buurkracht.nlVan dezelfde webmaster: 

www.kerkhiaure.nl