Waarom eigenlijk van het gas af? Natuurlijk omdat het onbetaalbaar wordt en op raakt en ook vanwege die arme Groningers (en straks Friezen?) met scheuren in hun huizen. Maar vooral altijd al vanwege het klimaat. Kijk maar eens naar het filmpje hierboven. 

Elkenien Grien is een onafhankelijke stichting , die zich ten doel stelt te bevorderen dat heel haar werkgebied, dat is Dokkum en wijde omgeving, in 2030 duurzaam en energieneutraal is.                                                                 Hiertoe heeft zij o.a. een Energiecafé opgericht, gevestigd aan de Rondweg-West 35 E, 9101BG te Dokkum wat dienst doet als kantoor maar vooral als kennis- en informatiecentrum. Hier zijn wij ook bereikbaar onder nr. 06 10 45 60 49                              Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Joke Groen, voorzitter, Lieke Zuidema, secretaris en Jan de Jager, penningmeester. 


Financiën.                                                                                                                            Elkenien Grien is onafhankelijk. Voor haar werk steunt zij op vrijwilligers. Inkomsten bestaan uit subsidies van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.                De Prins-Fabriek in Dokkum geeft korting op de huur. De bedrijven DROWA, Koston Noord,  Nivo Isolatiezorg, Wyger Smits en Weidenaar dragen bij in de kosten van het Energiecafé. De Rabo-bank sponsort ons 7-stappenplan.                                                                         Donaties zijn van harte welkom, ons bankrekeningnummmer is:                                                   NL38 RABO 0330 1231 57        t.n.v. Elkenien Grien.                             Het beloningsbeleid van Elkenien Grien is sober. De bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd, de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.


Elkenien Grien heeft de ANBI-status. Organisaties zonder winstoogmerk moeten voldoen aan wettelijke eisen om het mogelijk te maken dat donateurs hun bijdragen aan de betreffende instelling fiscaal gunstig kunnen compenseren. Hiertoe moeten die instellingen de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - status hebben. Fiscaal zijn wij bekend onder nummer RSIN/8587 24 479.

Maak kennis met onze vrijwilligers

Op het platteland van Dongeradeel maken we kennis met Lieke Zuidema en Bert Barten. Sinds 2006 woonachtig in Hiaure, in een oud boerderijtje buiten het dorp en de drijvende krachten achter Elkenien Grien. Het stel woonde in Zuid-Scharwoude, maar zag met lede ogen aan dat de drukte toenam. "We vonden het echt te vol worden", vertelt Zuidema. "Er kwamen per jaar zo'n 300 woningen bij. Ook het verkeer werd daardoor steeds drukker. Je zit dicht op elkaar en er ontstaat daardoor een grote verkeerskluit". Toen hun drie kinderen het huis uit waren, werd dan ook besloten om de oude stolpboerderij uit de 17e eeuw met een tuin van een halve hectare in te ruilen voor iets anders.

Kennismaken: energieambassadeur Joke Groen

Sinds ongeveer 2,5 jaar woont Joke Groen in een oud huisje uit 1800 in Hantumhuizen. Toen ze op een avond van Fêste Grûn in gesprek raakte, werd ze getipt om eens contact op te nemen met Lieke Zuidema. "Zij had thuis al nul-op-de-meter en dat vond ik geweldig", vertelt Joke. Er werd een afspraak gepland over de stichting Elkenien Grien en zo begon het balletje te rollen. Als kleinverbruiker keerde ze terug naar de basis en overtuigt nu als energieambassadeur ook anderen om hun persoonlijke CO2-uitstoot te verminderen.

Bij de wastafel
In haar eigen huis viel ook nog genoeg te doen qua energiebesparing. Hoewel de woning in de luwte staat, bleek er toch veel energie verloren te gaan. "Het dak moest geïsoleerd en daar zijn we nu mee bezig", vertelt ze. Voor zonnepanelen bleek het huis helaas niet geschikt, de mogelijkheid voor een zonneboiler staat nog wel open. Haar grootste voetafdruk zit in het autorijden. Er komt binnenkort een elektrische fiets om minder met de vierwieler te hoeven. "Verder ben ik heel bewust zuinig met water en gas. Toen we klein waren douchten we ook een keer per week. Iedere dag douchen is helemaal niet gezond", vertelt de musicus.

Overtuigen
Een jaar of 35 geleden werd bij Joke Groen de interesse voor duurzaamheid aangewakkerd. Na diverse reizen en een tijdje bij de indianen geleefd te hebben, keerde ze terug naar Nederland. "Toen ik bij terugkomst een supermarkt binnenstapte, werd ik misselijk bij wat je allemaal kon krijgen". Op moment werd haar duidelijk hoe groot de ecologische voetafdruk is in het rijke westen. Deels door de overconsumptie qua etenswaren, maar ook in CO2-stoot via gas. Vanaf dat moment ging ze veel bewuster om met onder andere haar energieverbruik en andere vormen van duurzaamheid. Sinds korte tijd gebruikt ze haar overtuigingskracht om ook andere ertoe te bewegen om stappen te zetten. "Toen ik besloot om te stoppen met roken, waren binnen een jaar ook al mijn collega's gestopt", vertelt ze. Die krachtige manier van overtuigen zet ze nu in voor de stichting Elkenien Grien.

Huisbezoek en energiecafé
De eerste stap die ze als energieambassadeur uitvoert, is het noemen van een heel aantal tips die direct toe te passen zijn. "We hebben een apparaatje waarmee we kunnen kijken wat het energieverbruik van aangesloten apparatuur is", vertelt ze. Toch zitten er ook veel besparingen in simpele dingen. Deuren gesloten houden, tochtstrippen aanbrengen, folie tegen de verwarming en gordijnen ophangen. Maatregelen die tegen geringe kosten veel op kunnen leveren. De ambassadeurs kijken ook naar woningisolatie en adviseren bij voorbeeld een energiebespaarlening. Zo'n lening vroeg de energieambassadeur zelf ook aan om het dak te kunnen isoleren. "Niet iedereen heeft daar een dikke spaarpot voor", aldus Groen. Ook hier kan de energieambassadeur nu over adviseren.

Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur kunt u bij de energieambassadeurs terecht in de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum met alle vragen over energie-besparing en over hoe van het gas af. De ambassadeurs komen op afspraak ook bij u thuis.

Ontstaan van ElkenienGrien

In september 2014 werden in steden over de hele wereld klimaatmarsen gehouden. Ook in Dongeradeel namen een aantal burgers die bezorgd zijn over de klimaatverandering het initiatief en organiseerden op 20 september een klimaatmars in Dokkum. Na afloop werd aan burgemeester Marga Waanders een petitie aangeboden waarvan de strekking was: Dongeradeel CO2-neutraal in 2020. In een gemeenteraadsvergadering in december 2014 is dit door één der initiatiefnemers nog eens uitgebreid toegelicht. Mede als gevolg daarvan is daarop de Denktank Dongeradeel2030 opgericht. Deze Denktank had als doel ideeën te genereren, te verzamelen en te verspreiden over hoe Dongeradeel uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal zou kunnen zijn. De Denktank is in januari 2018 opgeheven maar enkele personen hieruit hebben de stichting ElkenienGrien opgericht. Doel: Dongeradeel CO2-neutraal in 2030.

Planning

Om Dongeradeel in 2030 CO2-neutraal te krijgen had ElkenienGrien al in 2018 een behoorlijk exacte planning gemaakt

Links                                                                                                                                                              Hieronder hebben wij een aantal links geplaatst naar websites die u misschien ook interessant vindt (dit betekent niet dat wij het met de inhoud altijd eens zijn).

www.milieucentraal.nl

www.thuisbaas.nl

www.uskooperaasje.frl

www.urgenda.nlVan dezelfde webmaster: 

www.kerkhiaure.nl