Vanwege de Corona-crisis is het EnergieCafé tot nader bericht gesloten. Ook energieadviezen bij u aan huis worden voorlopig niet gegeven. Voor energieadviezen per mail zijn wij extra bereikbaar: info@elkeniengrien.nl       Alvast zelf snel kijken wat nuttig is om aan te pakken? Ga naar: verbeter je huis                                             

Blij met verhoging subsidie energiebesparing

De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. De nieuwe subsidiebedragen per maatregel moeten nog worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna zijn de aangepaste bedragen te vinden op de SEEH-pagina's van RVO en op de digitale formulieren. Tot die tijd kan men gebruik blijven maken van de huidige uitvoerdersformulieren. Mocht men in aanmerking komen voor het nieuwe subsidiebedrag dan wordt dit automatisch vanuit RVO toegekend.

 Het besluit van minister Ollongren om de subsidie voor woningeigenaren en VvE's te verhogen tot ongeveer 30% is met veel enthousiasme ontvangen door Elkenien Grien. "Eigenlijk heeft nu niemand meer een financieel excuus om niet zijn huis aan te pakken", aldus Lieke Zuidema van de stichting. Particuliere woningeigenaren die minimaal twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020, komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. Het energiecafé assisteert en adviseert graag bij het aanvragen van de subsidie.

Verhoging
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden, heeft minister Ollongren van BZK besloten de subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) tijdelijk met 10% te verhogen tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. VvE's die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór verbetering van hun gebouw. 

Klik voor meer informatie

Negen keer energiebesparen

Zonder veel geld uit te geven


Door het coronavirus zitten we momenteel veel meer thuis dan anders. Voor jou misschien reden om het hele huis te gaan verbouwen of compleet energieneutraal te maken. Maar het kan ook in stapjes, zonder direct veel geld uit te geven. Het energiecafé is momenteel gesloten, maar geeft je wel een aantal tips die je daarbij kunnen helpen. We blijven bereikbaar voor vragen over energiebesparing. 

Lees hier alle tips

Dongeradeel in 2030 CO2-neutraal?       Deze website biedt een platform voor het uitwisselen en verbreiden van ideeën hiervoor. Hebt u hier ideeën over? Mail ons via deze link: Contact

Nieuwsgierig hoeveel CO2-uitstoot u zelf veroorzaakt? Doe  hier de test.

Dè websites met alles over energie zijn natuurlijk: www.milieucentraal.nl en www.urgenda.nl  Altijd interessant.

Compenseren?  Soms is vliegen of autorijden toch wel erg handig of onvermijdelijk. Of is je huis gewoon nog even niet van het gas af.     Je kunt dan je CO2 uitstoot laten compenseren door organisaties die b.v. in ontwikkelingslanden bomen planten om zodoende weer CO2 vast te leggen. Voor een betrouwbare website waar dit eenvoudig kan klik je hier

Waarom eigenlijk van het gas af?        Natuurlijk omdat het op raakt en ook  vanwege die arme Groningers (en straks Friezen?) met scheuren in hun huizen. Maar vooral altijd al vanwege het klimaat. Kijk maar eens naar het filmpje hieronder.

Waterstof, goed alternatief?

Er bestaat een Waterstof Coalitie, waarin o.a. de milieubeweging, universiteiten, bedrijven en overheid zitten. Wij vroegen hen wat waterstof voor de consument kan gaan betekenen. Voor particulier gebruik voor de verwarming van huizen "kan ik u verzekeren dat de Waterstof Coalitie het gebruik van waterstof in huizen niet zal aanraden. .. . . . . . " brief Natuur en Milieu aan Elkenien Grien, d.d. 26-11-2019.                             Klik hier om u helemaal te informeren.

Het Energiecafé is nu niet geopend.                       Hopelijk kunt u later weer Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 13 tot 16.30 uur bij ons terecht in de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum met alle vragen over energie-besparing en over hoe van het gas af. Graag dan tot ziens. 

Alles over de warmtepomp weten?  Klik hier.

Opgeven voor de nieuwsbrief kan hier.

Energie-ambassadeurs gaan langs de huizen.       ElkenienGrien heeft een adviesteam gevormd om al uw vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Onze energie-ambassadeurs komen graag bij u thuis om u te adviseren. Klik hier om u op te geven.

Zelf alvast aan de slag? Lees onze tips.

Elkenien Grien is een onafhankelijke stichting, gericht op het versnellen van de energietransitie. Voor haar werk steunt zij voor het overgrote deel op vrijwilligers.  Inkomsten bestaan uit een subsidie van de Provinsje Fryslân (Iepen Mienskipsfûns) en een startsubsidie van de toenmalige gemeente Dongeradeel. De Prins-Fabriek in Dokkum geeft korting op de huur.  De bedrijven ASN, DROWA, Expert-Dokkum, Weidenaar, Wyger Smits en de RABO bank dragen bij in de kosten van het Energiecafé.